Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Organ cofnął zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów z uwagi na prowadzenie działalności niezgodnie z wydanym zezwoleniem. Prowadzący działalność w ww. zakresie był dzierżawcą terenu - dzierżawa ta została przez właścicieli nieruchomości wypowiedziana. W chwili obecnej prowadzone jest wobec posiadacza odpadów postępowanie egzekucyjne - nałożono grzywnę w celu przymuszenia do usunięcia odpadów. Z uwagi na fakt, iż posiadacz odpadów uchyla się od usunięcia odpadów na własny koszt, obecni właściciele nieruchomości wystąpili do Organu z propozycją usunięcia przez nich wszystkich odpadów zalegających na nieruchomości i obciążeniem w dalszej kolejności kosztami uporządkowania nieruchomości posiadacza odpadów. Działania te wynikać będą z zapisów umowy dzierżawy, które stanowią, iż po zakończeniu umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić uporządkowany teren i usunie zgromadzone odpady będące przedmiotem jego działalności, a w przypadku niezastosowania się do tego zapisu wydzierżawiający usunie zgromadzone odpady i rzeczy będące własnością dzierżawcy na jego koszt.

Jak w tej sytuacji winien postąpić organ? Czy takie działania zgodne będą z zapisami art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach? Czy organ może w tej sytuacji zrezygnować z nakładania dalszych grzywien na posiadacza odpadów, czy też powinien podjąć działania w celu wykonania zastępczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?