Czy nieumorzona wartość nakładów modernizacyjnych może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w momencie wydania obiektu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2005 r.

PYTANIE

Spółka nabyła w 1997 r nieruchomość i wprowadziła do ewidencji środków trwałych. W latach 2001-2002 dokonała modernizacji tego obiektu. W 2004 r. w wyniku unieważnienia przez sąd aktu notarialnego dotyczącego nabycia tej nieruchomości, obiekt stał się własnością sprzedawcy (podmiot w upadłości). Do masy upadłości zgłoszone zostało roszczenie obejmujące cenę nabycia nieruchomości, odsetki od ceny nabycia, nakłady na modernizację obiektu, poniesione opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. W postępowaniu upadłościowym sędzia komisarz odmówił uznania zgłoszonej wierzytelności w części dotyczącej nakładów na modernizację obiektu. Pozostałe roszczenie zostało uznane i zwrócone. Wartość nakładów modernizacyjnych nie została rozliczona z kosztami w postaci odpisów amortyzacyjnych przez okres od dnia ich wykonania do dnia wydania nieruchomości.

W związku z tym powstało pytanie czy nieumorzona wartość nakładów modernizacyjnych (w tym przypadku były to inwestycje w obcych środkach trwałych) może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w momencie wydania obiektu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access