Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 30 czerwca 2015 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2013 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy obowiązku podatkowego u nabywcy towaru objętego tzw. odwrotnym obciążeniem. Stan faktyczny: firma w listopadzie otrzymała fakturę za zakup blachy - towar wymieniony w załączniku 11 do u.p.t.u., data wystawienia faktury - 28 października. Sprzedawca nie wykazał podatku należnego, faktura zawiera adnotację "odwrotne obciążenie". Faktura dotarła do firmy po sporządzeniu deklaracji VAT za październik.

Czy należy sporządzić korektę deklaracji VAT-7 za październik, aby wykazać podatek należny i naliczony od faktury?

Nadmieniam, że w przypadku faktur z naliczonym VAT istnieje możliwość odliczenia VAT w miesiącu otrzymania faktury lub w 2 kolejnych okresach rozliczeniowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację