Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Domański Zbigniew
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rolnik (nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej) zatrudniający pracownika na podstawie umowy zlecenia powinien pobierać z jego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy i odprowadzać ją do urzędu skarbowego, czy też jest to dla zleceniobiorcy przychód z innych źródeł, od którego zleceniobiorca sam powinien się rozliczyć w zeznaniu rocznym?

Za zleceniobiorcę rolnik opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, gdyż jest to jedyne źródło dochodu zleceniobiorcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?