Czy można dokonać odpisu aktualizacyjnego pomimo niezakończenia postępowania upadłościowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą otrzymała informacje o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej dłużnika w październiku 2012 r. Osoba fizyczna prowadzi pełną księgowość (księgi rachunkowe). Należność od dłużnika została zarachowana jako przychody należne. Do dnia dzisiejszego ich nieściągalność nie została uprawdopodobniona.

Czy można obecnie dokonać odpisu aktualizacyjnego pomimo niezakończenia postępowania upadłościowego i zaliczyć obecnie dokonany odpis aktualizacyjny w ciężar kosztów podatkowych?

Wierzytelność została zgłoszona do sędziego komisarza.

Co będzie w sytuacji, gdy syndyk przekaże w późniejszym czasie kwotę na poczet wierzytelności, które byłyby przedmiotem odpisu i zaliczenia w koszty podatkowe?

Jakimi dokumentami uprawdopodobnić nieściągalność?

Czy wystarczy sam fakt ogłoszenia upadłości likwidacyjnej?

W oparciu o jaki przepisy dokonać zaliczenia w koszty podatkowe wierzytelności?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access