Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2008 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2008 r.

PYTANIE

Z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wynika, że obowiązek podatkowy VAT w odniesieniu do usług budowlanych lub budowlano-montażowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Przepis ten stosuje się również w odniesieniu do usług wykonywanych (przyjmowanych) częściowo, których odbiór dokonywany jest na podstawie kolejnych protokołów zdawczo-odbiorczych, zgodnie z art. 19 ust. 14.

Czy jeśli podatnik dokona wcześniejszego opodatkowania grożą mu konsekwencje z tego tytułu?

Podczas konferencji przedstawiciel US udzielił nam informacji, że z dniem 1 maja 2004 r. urzędy nie maja prawa wyciągać konsekwencji, jeśli podatnik wcześniej się opodatkuje.

Czy te przepisy mają również zastosowanie do zdarzeń przed 1 maja 2004 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację