Czy grunt wniesiony w formie aportu do spółki należy wycenić w cenie rynkowej, czy w cenie nabycia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżonkowie z córką w 1996 r. nabyli grunt niezabudowany z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe. Grunt ten nadal nie został zabudowany. Obecnie osoby te zamierzają założyć spółkę komandytową wnosząc do niej ten grunt aportem i obejmując udziały. Spółka komandytowa wybuduje lokale mieszkalne na sprzedaż. Dwie z trzech osób są podatnikami VAT, ale żadna z nich nie prowadzi i nie prowadziła działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami oraz budowy mieszkań na sprzedaż.

Czy grunt wniesiony w formie aportu do spółki należy wycenić w cenie rynkowej, czy w cenie nabycia z 1996 r.?

Czy wniesione do spółki niezabudowane grunty objęte zostaną VAT czy PCC?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access