Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy zaliczenia rezerw do kosztów uzyskania przychodów w dwóch sytuacjach.

1.

Czy bank może zaliczyć w całości w 2016 r. utworzone w poprzednich latach (2013, 2014, 2015) rezerwy na należności do kosztów uzyskania przychodów banku, gdzie uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności nastąpiło w bieżącym roku na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b oraz art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. a w powiązaniu z art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. a i c oraz art. 16 ust. 2a pkt 2 lit. b?

2.

Czy jeśli nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona w roku 2015 a rezerwa na nią utworzona jest w roku 2016, to rezerwę zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym nastąpiło bilansowe zewidencjonowanie rezerwy?

Rezerwy na te kredyty nie były uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wiadomym jest, że spełnienie dwóch warunków pozwala na zaliczenie rezerwy do kosztów podatkowych, a są nimi:

- dokonanie odpowiedniego zapisu księgowego (utworzenie rezerwy);

- uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności zgodnie z u.o.p.d.o.p.

Czy kolejność spełnienia tych warunków ma tu znaczenie? Czy któraś z dwóch przedstawionych sytuacji wymaga korekty deklaracji CIT za poprzednie lata.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?