Questions and answers

Jak opodatkować dochód z obligacji skarbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć zakup części samochodowych z Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co powinien mieszkaniec gminy zrobić z osadem z przydomowej oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Kto powinien wywozić osad z przydomowej oczyszczalni ścieków z nieruchomości mieszkańca gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy w przypadku korekty daty importu usług należy jedynie skorygować VAT należny, a VAT naliczony pozostawić bez zmian?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży nieruchomości podatnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

W którym momencie należy nabić sprzedaż na kasę fiskalną i wydrukować paragon w przypadku sprzedaży internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych sprzedaż materiałów odnoszonych bezpośrednio w koszty w momencie ich nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy spółki A, B i C opisane w pytaniu są podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak dyrektor szkoły powinien załagodzić konflikt pomiędzy pracownikiem obsługi szkoły oraz uczniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć usługę świadczoną przez kontrahenta z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej należy ująć na koncie 910?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy tablice cieni mogą być środkami trwałymi odrębnymi od narzędzi, które są na nich wieszane?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy najem mieszkania musi być ewidencjonowany na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy księgować zakup próbek?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy od pracownika, który przystąpił do PPK dobrowolnie powinniśmy uzyskać jakieś dodatkowe oświadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo ujmował w PKPiR opłatę za studia w poniższym przypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi, który przebywał w szpitalu na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy gmina sprzedająca bilety wstępu na siłownię powinna ewidencjonować taką sprzedaż na kasach fiskalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od zakupu posiłków dla pracowników można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy za czas choroby przed uzyskaniem prawa do zasiłku powinno być wypłacane także wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy sprzedaż kursu online na platformie e-learningowej lub na DVD można opodatkować 8,5% stawką ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W której kolumnie księgi przychodów i rozchodów zaksięgować składkę PPK od pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy potrącać pracownikowi z wynagrodzenia na rzecz kasy zapomogowo-pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć wynagrodzenie od firmy reklamowej, która ma siedzibę w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób powinno przebiegać rozliczenie między firmą cateringową a ośrodkiem pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy usługi elektroniczne objęte systemem VAT-MOSS należy wykazać w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować usługi poboczne związane ze sprzedażą portfeli do wybijania haseł wytworzonych przez ryczałtowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować bonus uzyskany za zakup określonej ilości towaru od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy obszar oddziaływania obiektu obejmuje także działkę sąsiednią?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Ile ponad dach ma być wyprowadzony przewód dymowy i wentylacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy należy uzyskać zgody pracowników na przekazywanie pasków z wynagrodzeniami za pośrednictwem poczty elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy w obecnej sytuacji Kodeks pracy dopuszcza możliwość stosowania monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy sprzedaż alkoholu w restauracji, jako towaru handlowego w ramach zestawu upominkowego, należy oznaczać kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nabyciu ekranów multimedialnych i tablic mobilnych należy obowiązkowo stosować mechanizm podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie są skutki prawne nieopłacenia faktury podzieloną płatnością, pomimo zaznaczenia podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przy sprzedaży terminali płatniczych podatnik powinien zastosować mechanizm podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne