Questions and answers

Jaki urlop wypoczynkowy przysługuje nauczycielowi, jeśli jednocześnie pracuje w placówce feryjnej i nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi, gdy przełożony naruszył jego dobra osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy PINB może wezwać osobę z uprawnieniami budowlanymi i żądać od niej spisu budów, na których pełni funkcje techniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wyrównania błędnie wypłaconego dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy rozwiązanie umowy dzierżawy powoduje rozwiązanie umów najmu lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Która szkoła będzie macierzysta w przypadku urzędowego przeniesienia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usług przewozu jedzenia dla Uber Eats?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy do zawarcia umowy dzierżawy gruntu w celu utworzenia placu ogólnodostępnego wymaga uchwały rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku, gdy ustanowienie trwałego zarządu jest formą uregulowania stanu prawnego, należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak należy liczyć miesiące limitu czasu trwania umów na czas określony nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Ile wynosi urlop nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony, któremu dyrektor udzielił urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy art. 30b pr. bud. należy stosować do wniosków o rozbiórkę przed wejściem w życie tego przepisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy ZRID zastępuje pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Kiedy nauczyciel ma prawo do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek rodzinny również na córkę Strony, która z nią nie mieszka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne stronie, która nie rezygnuje z zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Kiedy nauczyciel może przejść na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych w miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor może samodzielnie zmieniać plan finansowy na doskonalenie zawodowe nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak właściwie określić charakter cieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak należy obliczyć wysokość nagrody jubileuszowej nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zgodnie z nowym PZP zamawiający w każdym postępowaniu ma określać warunki udziału w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Według jakich przepisów od września 2021 r. można będzie organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy przepisy nowego PZP zobowiązują zamawiającego do przygotowania pełnego projektu umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy można prowadzić zajęcia dydaktyczne w ramach projektu unijnego w grupie 10-osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Za ile dni należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można z dotacji oświatowej opłacać psychologa prowadzącego własną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy oddanie do punktu skupu kasztanów przez przedszkole należy traktować jako czynność opodatkowaną VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak postąpić ze zlikwidowaną inwestycją w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką dokumentację na dzień odejścia z pracy powinien sporządzić główny księgowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką adnotację należy umieścić obok języka obcego na świadectwie szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje otrzymanie należnej kwoty od komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zaliczki poniżej 1000 zł podlegają wpłaci do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak stosować ulgę na złe długi w PIT, gdy zobowiązanie zostało zapłacone z pominięciem split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zwrot składki na ubezpieczenie grupowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż białych certyfikatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać otrzymanie zaliczki, jeśli podatnik nie zna jeszcze wartości całego zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zmiana terminu wykonania obowiązku nałożonego na podstawie art. 191 pr.wod. jest możliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy przysługuje dotacja na ucznia uczęszczającego na pierwszy semestr?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne