Questions and answers

W jaki sposób rozliczyć opłatę za rezerwację lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Po jakim kursie i z którego dnia należy rozliczyć dietę przedsiębiorcy z wyjazdu służbowego za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów pracownik może odwołać się od decyzji pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki jest termin dokonania opłaty planistycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT najem maszyn budowlanych dokonywany w Polsce przez włoską firmę mającą polski NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaż broszur instruktażowych z zestawem ćwiczeń rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy podatnik prowadzący działalność jako agent turystyczny może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownikom jednostek, które zostaną połączone w zespół należy wystawić świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie udzielonej pożyczki z uwzględnieniem VAT i przychodów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować emisję nowych udziałów i podwyższenie kapitału podstawowego spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy pracownik oddelegowany powinien posiadać formularz A1?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy dostawy częściowe rodzą powstanie obowiązku podatkowego w eksporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W którym momencie uznać za koszt uzyskania przychodu wydatek na bilet lotniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakich formalności musi dopełnić podatnik, który utracił prawo do opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak powinniśmy zaewidencjonować przyjęcie i zużycie do własnej produkcji wody powierzonej przez inną firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować zasilenie konta dewizowego z konta złotówkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W której pozycji rachunku zysków i strat należy wykazać odpisy aktualizujące wartość należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak powinna być zaksięgowana wypłata zaliczki i dywidenda?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy jest możliwe zastosowanie stawki VAT 8% w przypadku montażu żaluzji w obiektach budownictwa mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż złomu, który stanowi w świetle prawa cudzą własność?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są terminy sporządzania deklaracji VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy postąpić, jeśli omyłkowo została obciążona firma, której transakcja nie dotyczyła?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na podstawie jakiej umowy może być zatrudniony kierownik apteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Biadun Dobrawa | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT faktury prognozowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jakie jest właściwe KŚT i stawka amortyzacji dla centrali telefonicznej, systemu nagłośnienia i CB radia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo zamówić komputery w ramach dwóch różnych projektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy pracodawca przekazując wypłatę zasiłku chorobowego pracownika do ZUS musi poinformować ZUS o zajęciu komorniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Według jakich stawek amortyzować dłutownice do kół zębatych oraz piec głębinowy do nawęglania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT import usług i towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy błędne wskazanie daty zawarcia umowy o pracę ma wpływ na ważność zawartego porozumienia stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy okres odbywania stażu w Państwowym Gospodarstwie Leśnym należy zaliczyć do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować na fakturze dokumentującej transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak wprowadzić w zakładzie pracy nagrody jubileuszowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy spółka powinna wystawiać informację PIT-8C dla pracowników kontrahenta, którym zapewnia noclegi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy składki na izbę lekarską można zaliczyć do kosztów podatkowych w momencie zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób ująć w PKPiR wydatki na remont i modernizację żłobka?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować budynek wybudowany w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zamawiający ma prawo do wglądu w sposób kalkulacji ceny ofertowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Kiedy pracodawca zobowiązany jest do wypłaty świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak pracodawca może zabezpieczyć się przez ewentualnymi roszczeniami finansowymi ze strony pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy pracodawca może rozliczyć rachunek za hotel bez delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy pracodawca może wypłacić rodzinie pracownika zapomogę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć odłączone od ciągu technologicznego części peryferyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w deklaracji ORD-U należy wykazać nienotyfikowane odsetki od pożyczki od udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jaką umowę należy zawrzeć z pełnomocnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy fakt, że powierzchnia działki przekracza 1 ha o 45 cm2 stanowi podstawę do zmiany stawki podatku rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co w przypadku, gdy nie otrzymamy dofinansowania i zrezygnujemy z projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy rezerwę utworzoną w poprzednim roku możemy wyksięgować w sierpniu tego roku czy powinniśmy czekać do grudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo przyjąć do ewidencji nieruchomość wraz z gruntem do firmy osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne