Questions and answers

Czy składki na izbę lekarską można zaliczyć do kosztów podatkowych w momencie zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób ująć w PKPiR wydatki na remont i modernizację żłobka?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować budynek wybudowany w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zamawiający ma prawo do wglądu w sposób kalkulacji ceny ofertowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Kiedy pracodawca zobowiązany jest do wypłaty świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak pracodawca może zabezpieczyć się przez ewentualnymi roszczeniami finansowymi ze strony pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy pracodawca może rozliczyć rachunek za hotel bez delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy pracodawca może wypłacić rodzinie pracownika zapomogę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć odłączone od ciągu technologicznego części peryferyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w deklaracji ORD-U należy wykazać nienotyfikowane odsetki od pożyczki od udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jaką umowę należy zawrzeć z pełnomocnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy fakt, że powierzchnia działki przekracza 1 ha o 45 cm2 stanowi podstawę do zmiany stawki podatku rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co w przypadku, gdy nie otrzymamy dofinansowania i zrezygnujemy z projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy rezerwę utworzoną w poprzednim roku możemy wyksięgować w sierpniu tego roku czy powinniśmy czekać do grudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo przyjąć do ewidencji nieruchomość wraz z gruntem do firmy osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jaką fakturą należy udokumentować sprzedaż rzepaku wyprodukowanego w gospodarstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy braki dokumentacji projektowej należy uznać za wadę projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy pracodawca może ustalić jednakową kwotę nagrody jubileuszowej dla wszystkich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę od leasingodawcy, kiedy nie ma podanej ceny poszczególnych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy treść umowy cywilnoprawnej może pokrywać się z treścią umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy toalety w poradni muszą być bezpłatne dla pacjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy monitory sprzedawane firmie recyklingowej można traktować jako odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi należy wypłacić ryczałt samochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podróż służbową do miejscowości pobytu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie obowiązki sprawozdawcze ciążą na spółce rozlewającej propan-butan w składzie podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie będą konsekwencje zastosowania stawki 23% VAT w przypadku, gdy właściwą powinna być stawka obniżona?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jakie konsekwencje grożą podatnikowi za niezłożenie VAT-23 w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy osoba niemówiąca w języku polskim może zostać przyjęta do szkoły policealnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować operację zakupu gruntu przy założeniu, że jest to towar, który w ciągu 1,5 roku będzie sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak pod względem VAT potraktować fakturę za opłaty bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup licencji dokonany w ramach importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy likwidator powinien wypłacić całość majątku akcjonariuszom?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zatrudnić pracownika, z którym zawarta jest umowa na zastępstwo na umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak należy potraktować wydatki związane z realizacją umowy inwestycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż magazynku kupionego w 1995 r., jeśli przy jego zakupie odliczono VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak ustalić miejsce świadczenia usługi szkoleniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powoduje zniesienie współwłasności nieruchomości wykorzystywanej w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zakwalifikować wypadek, który zdarzył się poza zakładem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie dodatki należy wypłacić pracownikowi za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy drobne zmiany powodują konieczność konsultacji ze związkami treści regulaminu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Kiedy ująć fakturę korygującą in minus, jeśli sprzedaży dokonano w innym roku, niż korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować odszkodowanie, które wpłynie na konto dochodów budżetu państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób należy opodatkować nagrody wygrane w konkursach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne