Questions and answers

Czy podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa stanowi koszt uzyskania przychodu w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy organ podatkowy może sam z urzędu wezwać podatnika do dokonania korekty deklaracji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dowodem stanowiącym podstawę do zaksięgowania kosztu będzie dowód wewnętrzny sporządzony na podstawie tabeli amortyzacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie dyrektor szkoły może ograniczyć etat nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy koszty badania lekarskiego właściciela jednoosobowej firmy mogą być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę korygującą zmieniającą dane nabywcy usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy spółka komandytowa może odliczyć VAT naliczony z faktur najmu pojazdów oraz paliwa do nich tankowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy poprawne jest wystawienie noty obciążeniowej przez PKZP za usługi, czy powinna być faktura?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak zaksięgować różnice kursowe zwiększające lub zmniejszające koszt wytworzenia produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła wniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu aportem do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Ile godzin dziennie powinien pracować niepełnosprawny pracownik zatrudniony na 7/8 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak opodatkować na gruncie VAT sprzedaż lokalu użytkowego nabytego w 1997 r. od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wygrana pieniężna w Niemczech podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupu opon oraz przeglądu do samochodu z homologacją ciężarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać w kosztach podatkowych wydatki na samochód przeznaczony do przewozu osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Który przepis ustawy o VAT mówi o obowiązku rozliczenia zaliczki z usługi turystycznej w momencie jej otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy traktować upusty cenowe, stosowane przez aptekę w stosunku do swoich stałych klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo w świetle ustawy podatkowej rozliczać różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji przyjąć dla lokalu użytkowego zakupionego od developera?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy istnieje limit, powyżej którego wartość wypłacanych diet nie stanowi kosztu uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakim terminie należy poinformować nauczycieli mianowanych o ograniczeniu wymiaru zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wdowa po zmarłym nauczycielu ma prawo do świadczenie z ZFŚS wczasy pod gruszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2014 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może ubiegać się o rentę chorobową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2014 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak rozliczyć świadczenie usług na rzecz niemieckiego kontrahenta, którego nr VAT-UE jest nieaktywny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu odpłatnego używania samochodu osobowego przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie osoby korzystają z wyłączenia poboru opłaty od posiadania psów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wpisanie daty wykonania usługi takiej samej jak data wystawienia jest dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co należy zrobić z depozytem rzeczy nieprzytomnego pacjenta w sytuacji kontynuacji jego leczenia w innym podmiocie leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pracownik, który nie przyjął nowych warunków pracy ma prawo do odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być poprowadzenie spotkania autorskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Z jakich środków finansować należne odsetki od zasiłków dla opiekunów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Jak prawidłowo zmienić wymiar czasu pracy określony w umowach o pracę w podmiotach leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wycenić wartość działki przeznaczonej w mpzp pod drogę publiczną, która w wyniku podziału przeszła na własność gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można sprostować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, po ponad roku od jego publikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy dwa wolnostojące budynki mieszkalne wybudowane na tej samej działce, mogą mieć jeden numer adresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Jakie leki przeciwwstrząsowe powinny znaleźć się w torbie pielęgniarki środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym systemie czasu pracy należy oddać dzień wolny za święto 3 maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy należy przyznać rodzinie świadczenia rodzinne, gdy któryś z członków rodziny przebywa poza granicami Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy można handel obwoźny opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przychody z najmu można wykazać w deklaracji PIT-37?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Do kiedy nauczycielowi przysługuje urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż utworów muzycznych poprzez pobieranie ich z serwera?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne