W jaki sposób odliczać składki społeczne płacone z tytułu działalności w ramach spółki jawnej oraz indywidualnej działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2019 r.

PYTANIE

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej oraz na własne imię i nazwisko. W spółce jawnej dochód opodatkowany jest na zasadach ogólnych. Działalność na własne nazwisko jest opodatkowana ryczałtem.

Od którego dochodu odlicza składkę społeczną płaconą od wszystkich działalności w jednej wysokości?

Czy można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne od dochodu w spółce jawnej i od przychodu opodatkowanego ryczałtem udziałem przychodu w spółce w całym przychodzie (tj. sumy przychodów z udziału w spółce i z działalności na własne nazwisko), tj. ogółem przychód z udziału w spółce oraz z własnej działalności gospodarczej wynosi 100 zł, w tym 20 zł to przychód opodatkowany ryczałtem, a 80 zł przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, więc odliczę 20% składki na ubezpieczenie społeczne od przychodu opodatkowanego ryczałtem, a 80 % składki na ubezpieczenie społeczne odliczę od dochodu na zasadach ogólnych.

Czy taki sposób odliczenia składek jest prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX