Questions and answers

Czy wynagrodzenie jako dyrektora powinno podlegać składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy zakup naklejek na paczki świąteczne można uznać za podatkowy koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający może zamieścić w SIWZ kosztorys podstawowy oraz kosztorys wariantowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zamawiający musi opublikować ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zatrudnianie osób z określonego terytorium może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zatrzymanie lokalu u pożyczkodawcy wygeneruje przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa można zakwalifikować jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Ile dni na rozpatrzenie odwołania od decyzji w sprawie FA ma SKO?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usług budowlanych, które są wykonywane dla dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki czas trwania nauki należy wliczyć do stażu urlopowego pracownikowi, który ukończył średnią szkołę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie dokumenty należy posiadać, by dostawa towarów mogła zostać uznana za eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie formalności trzeba spełnić przed oddaniem do użytkowania instalacji, która podlega pod zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakie są zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego i wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jakie są zasady wypłacania ryczałtu za nadgodziny pracownikom wykonującym stale pracę poza zakładem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie stawki amortyzacyjne należy zastosować dla parkingu, ogrodzenia, wiaty oraz wodociągu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi do czasu przedłożenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jakimi zwrotami H charakteryzują się "środki niebezpieczne"?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć przekazanie prezentów podczas spotkania noworocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak najkorzystniej opodatkować działalność gospodarczą, polegającą na zarządzaniu mariną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy obliczać termin 30 dni na powrót z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy wystawić raport ZUS RSA pracownicy, której przedłożono do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć lokal użytkowy zakupiony przez spółdzielnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć zaległe składki w sytuacji braku bieżących przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wykazać w JPK_VAT faktury dotyczące VAT marży od usług turystycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak wypełnić JEDZ w zakresie rejestru zawodowego i rejestru handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Kiedy autokomis wystawiający faktury VAT marża musi rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy montaż mebli niebędących na stałe związanych z podłożem rozliczać w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy podatnik może wrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy premia nie powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Kiedy różnice kursowe wykazuje się w wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy spis z natury sporządza się w cenie nabycia, a kiedy w cenie zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Kiedy spółka powinna pobrać podatek u źródła ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto będzie podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku, gdy najemcą jest starostwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kto powinien uczestniczyć w komisyjnym odbiorze maszyn nowych i używanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Majer Roman | Nieaktualne

Kto sporządza projekt organizacji robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Na jaki okres należy przyznać SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Od którego miesiąca należy uchylić decyzję ustalającą prawo do zasiłków rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Po jakim okresie firma może ponownie zatrudnić pracownika tak, aby nie stracił prawa do wypłaty emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

W jakiej pozycji należy wykazać wysokość darowizny w CIT-8 i CIT- 8/O?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jakim trybie może nastąpić zmiana warunków pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć w systemie KOBiZE klimatyzację używaną w pomieszczeniach biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Za pomocą jakiego formularza aktualizują dane osoby fizyczne będące przedsiębiorcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co powinna zrobić gmina z zaległością pozostałą po likwidacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Co się dzieje z danymi w JPK w przypadku, gdy faktury są nie opłacone dłużej niż przez 150 dni od daty zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy hodowla byków stanowi dział specjalny produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa gminy może zawierać umowy zlecenia z osobami fizycznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy jest możliwa sprzedaż towaru na potrzeby osobiste oraz świadczenie usług na potrzeby osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy mały podatnik, który nie wybrał metody kasowej również może rozliczać się kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nauczycielka z obniżonym wymiarem zatrudnienia może być zatrudniona przez mianowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy ogrodzenie stanowi odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy OPS ma możliwość zobowiązania syna z alimentacji na rzecz matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne