Questions and answers

Ile lat wstecz można korygować deklaracje VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak definiować właściwości podstawowe obuwia ochronnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jaki dokument należy wystawić w związku ze sprzedażą części udziału samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy pracownikom uczelni wyższych za pracę w dni wolne, niedzielę i święta należą się dodatki do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jakiej wysokości jednostka budżetowa może odliczyć VAT za lata 2014-2015?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaka jest stawka VAT za usługę odmulenia rowu na pastwisku i wodopoju wykonane koparką?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy ze środków ZFŚS można wypłacać kaucje mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy postępowanie konkursowe na świadczenia zdrowotne można unieważnić bez podania przyczyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez podmiot, który zawiesił działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można wystawić kilka faktur zaliczkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy lekarz weterynarii może zastosować stawkę 8% VAT do usługi strzyżenia zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć umowę o dzieło zawartą z cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych, należy zaliczyć paralotnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy producent przekaźników elektromagnetycznych jest zobowiązany do znakowania produkowanego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy płatność w agencji finansowej przekazem jest traktowane jako transakcja gotówkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Obzejta Łukasz | Nieaktualne

Czy palcówkę opiekuńczo-wychowawczą należy traktować jako placówkę zapewniającą całodobową opiekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jaką stawką VAT powinny zostać objęte szkolenia osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opuchlizna definiowana jest jako uraz w postępowaniu wypadkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy praca na rampie przeładunkowej jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie symbol PKD zastosować do świadczenia usług sprzedaży oraz montażu instalacji fotowoltaicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy oznakowanie linii produkcyjnej znakiem CE zwiększa jej wartość czy jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób ustalić, czy na terenie obcego państwa prowadzony jest zakład?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać kierownika spółki wodnej, który w celu załatwiania spraw spółki wykorzystuje swój prywatny samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy urlopy z dwóch stanowisk, w ramach których pracuje pracownik niepedagogiczny mogą być sumowane jako jeden?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu we wskazanym przez niego terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownicy mogą składać wnioski urlopowe drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy stażyści wykonujący prace spawalnicze powinni być zapoznani z oceną ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik uzyska przychód z tytułu odpłatnego udostępnienia numeru telefonicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik w delegacji zawsze powinien otrzymać dietę na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak opodatkować zwrot wkładu gotówkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak w arkuszu ocen uczniów należy zapisać informację, że uczeń uczestniczył w projekcie organizacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie wymagania muszą spełnić członkowie rady nadzorczej w spółce ze 100% udziałem gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy wymiana gotówkowa monet i banknotów używanych jako prawny środek płatniczy jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy właściciel garażu wolnostojącego zobowiązany jest zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne