Questions and answers

W jaki sposób można zapobiec zajmowania miejsc postojowych przez osoby nieuprawnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy dzierżawa jest kosztem podatkowym w dniu naliczenia, czy w dniu wypłaty udziałowcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy instrukcje zakładowe bhp może tłumaczyć jedynie tłumacz przysięgły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy powiązania rodzinne pozostają bez wpływu na zastosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jakie wymiary powinna mieć barierka ochronna zamontowana na podeście o wysokości do 10 cm?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W którym momencie rozliczyć w kosztach nabycie praw do emisji CO2?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy dla odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02 należy prowadzić ewidencję odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego można złożyć kopię wyroku rozwodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy fizjoterapeuta może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy jest możliwe przeniesienie obowiązku podatkowego w podatku rolnym z właściciela na dzierżawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy komornicy sądowi są zwolnieni z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można dokonać WNT, nie będąc faktycznym nabywcą ani płatnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy można udzielić zamówienia z wolnej ręki na renowację segmentów okiennych okien zespolonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy można wybrać ofertę wykonawcy, który nie przedłużył terminu związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy można wydać decyzję na rozbudowę drogi publicznej na działkach prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy nagroda uzyskane przez przedsiębiorcę podlega opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy dokonać dodatkowego zgłoszenia w ZUS z chwilą rozpoczęcia działalności w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy należy wystawiać zerowy PIT-4R oraz PIT-11 za 2016 r., jeśli wypłata wynagrodzenia nastąpiła w roku 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy nauczycielka może korzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze krótszym niż jeden rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy obywatel Azerbejdżanu ma prawo do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy odstępne podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy osoba może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne rodzeństwo, jeśli ich rodzice żyją?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy podpisanie umowy komisu obliguje do założenia kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pośrednik finansowy w zakresie zawierania umów leasingowych może być małym podatnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracodawca zatrudniając ponownie pracownika powinien opłacić składkę na Fundusz Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi, który podczas urlopu wypoczynkowego wykonał badania okresowe przysługuje inny dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przerwanie biegu terminu oznacza, że termin rozpoczyna swój bieg na nowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy składka zdrowotna opłacana przez PUP jest dochodem w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy spółka może zawrzeć umowę najmu sprzętu z wykupem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż komornicza nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy środki trwałe używane na podstawie leasingu operacyjnego trzeba wprowadzić do bilansu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy świadczenia chorobowe należy uznać za utracone?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy usługi spółce jawnej może prowadzić jej wspólnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy u żony, która przekaże działalność mężowi powstanie podatek dochodowy z tytułu likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy w aktach pracownika powinny się znajdować karty urlopowe, czy też należy je przechowywać oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy wirusowe zapalenie wątroby typu B u funkcjonariusza Służby Więziennej należy uznać za chorobę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w przypadku zamówień powyżej progów unijnych należy żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy w rejestrze sprzedaży VAT powinna być data dokonania dostawy towarów bądź wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy w skład minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę można wliczyć ryczałt za przerywany czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy w związku z błędem w złożonej deklaracji i jej korektą, podatnikowi grożą sankcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne