Questions and answers

Jak wyznacza się teren, na którym trzeba wykonać badania na potrzeby opracowania raportu początkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR fakturę korygującą rabatową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy można ubiegać o świadczenia opiekuńcze w związku ze sprawowaniem opieki nad członkami rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Który organ będzie właściwy do wydania pozwolenia na budowę drogi ekspresowej: wojewoda czy starosta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Pacholak Mariola | Aktualne

W jakiej formie należy zgłosić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wypadek przy pracy, któremu uległ przedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korekty błędnego rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób dyrektor powinien postępować z odpisem na ZFŚS w przypadku przekształcanych szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy określić szczegółowy zakres prac mających przywrócić sprawność systemu drenarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jak sposób można sprawdzić czy substancja chemiczna jest dopuszczona do stosowania w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy byłemu mężowi nauczycielki przysługuje odprawa pośmiertna po jej śmierci?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy czas przejazdu to czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy felsuma madagaskarska podlega rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy jednemu przedsiębiorcy można wydać dwa zezwolenia na transport odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy jest możliwe, aby z nauczycielem dyplomowanym zawrzeć umowę na czas nieokreślony w sposób dorozumiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy kierownik SP ZOZ-u ma prawo do dodatku za wysługę lat wynikającego z regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy kwotę dotacji dla rolników wlicza się do dochodu na potrzeby przyznania świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy poinformować urząd skarbowy o wyborze metody podatkowej rozliczania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy obciążenie podwykonawcy kosztami naprawy winno nastąpić poprzez odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy obywatel Białorusi musi posiadać zezwolenie na pracę w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy organ może zawiesić postępowanie w sprawie ustalenia opłaty planistycznej na wniosek strony z powodu wyjazdu na miesięczny urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy przedsiębiorca może odbierać odpady biodegradowalne po terminie wynikającym z harmonogramu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy spółka produkcyjna jest uprawniona do zastosowania w dokumentacji cen transferowych metody ceny odprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Dąbrowska Dorota | Aktualne

Czy takiej osobie można wystawić umowę o dzieło z 50 % kosztami uzyskania przychodów? Czy też umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy umowa o przeniesienie praw własności intelektualnej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wspólnik spółki komandytowej może opłacać składki do KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zatrudnienie pracownika na terenie Niemiec jest równoznaczne z utworzeniem zagranicznego zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak dokonać zbycia niskocennych składników mienia na portalu aukcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie konsekwencje dla wnioskodawcy ma brak współpracy z pracownikiem socjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie konsekwencje ma zmiana sytuacji dochodowej osoby, która pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

jakie protokoły należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy- protokoły badań i sprawdzeń

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Kokoszewska Kamila | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie wartości należy wykazywać w wierszach N3.1; N3.2; N3.3 w sprawozdaniu Rb-N?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować ujemne różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak umorzyć należności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak zakwalifikować teren wokół zakładu pod kątem ochrony przed hałasem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Kto powinien wyrównać wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego z agencji pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jakiej wysokości powstanie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy policzyć nadgodziny, jeśli doszło do zmiany rozkładu czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób opodatkować dochody pośrednika handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób w okresie wypowiedzenia można wykorzystać urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy doznany ból w krzyżu podczas przesuwania maszyny można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy dziecko przebywające na przepustce z domu dziecka wlicza się w strukturę rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne