Questions and answers

Czy szambo oraz szafka z umywalką zwiększają wartość początkową pawilonu, który nie jest trwale połączony z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wspólnik w spółce osobowej musi samodzielnie opłacać swoje składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zapłata za czynsz cudzoziemcowi podlega wykazaniu w informacji IFT-1/IFT-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy opodatkować dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do odsprzedaży używanych wózków inwalidzkich, które są nabywane w procedurze marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ewidencjonować umorzenie należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie badania powinien przejść kierowca, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż wyremontowanego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie kroki musi podjąć pracodawca w razie stwierdzenia u byłego pracownika choroby zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zapłacone składki wraz z odsetkami, które dotyczą lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć pracownika, któremu zaniżono wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć wspólnika spółki jawnej, który występuje ze spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć zagraniczną podróż służbową odbywana przez pracownika środkami komunikacji lotniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy można zatrudnić pracownika niepełnosprawnego w pełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek gościa zwiedzającego zakład pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Na jaki dzień powinien zostać sporządzony protokół przekazania przedsiębiorstwa małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie rodzicielskie na drugie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób będzie opodatkowana VAT usługa leasingu sztabki złota?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać wyliczenia dochodu rodzin ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W którym momencie uznać budynek za obiekt związany z działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

W którym momencie zmienić stawkę podatku od nieruchomości po zakończeniu umowy najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Co należy wpisać na świadectwie szkolnym uczniowi, który nie zrealizował projektu edukacyjnego w gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca nie przedłożył zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy amortyzacja maszyn budowlanych może zwiększać wartość początkową budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy darowizna od teściowej korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dla podatnika ma znaczenie, że jego dostawca nie wystawił faktury zaliczkowej na dostawę złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy do dochodu strony przy obliczaniu zasiłku stałego za czerwiec należy wliczać pobrany w maju zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy faktura, która stanowi odpowiednik biletu okresowego, może zostać ujęta w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy gmina może przyznać nagrody pieniężne członkom OSP za udział w akcji ratowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy malarnię proszkową można zamortyzować jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek stały całkowicie w formie rzeczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy nabycie od kontrahenta z Chile usług prawnych stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy rozliczać różnice kursowe przy prowadzeniu działalności kantorowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Gumola Mariusz | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje pełne wynagrodzenie za dzień, w którym uczniowie zdawali egzamin?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy okres odbywania praktyk należy zaliczyć do ogólnego stażu pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ właściwy w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinien wydać jedną czy dwie decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna, która przekazuje firmie transportowej odpad niebędący odpadem komunalnym, powinna sporządzać KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy pozwolenia na transport odpadów podlegają udostępnieniu jako informacja o środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy przy sprzedaży nieruchomości podatnik ma prawo zastosować taką samą stawkę VAT jak przy zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy równocześnie można stosować bilansową i podatkową metodę rozliczania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy spółdzielnia ma prawo do stosowania klucza powierzchniowego w celu rozliczenia podatku VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne