Questions and answers

Jak rozliczyć rachunek z tytułu druku materiałów reklamowych i reklam w mediach oraz obsługą kin festiwalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy usługa modyfikacji i utrzymania strony internetowej podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy zaksięgować nadpłaty z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2018 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy okres równoważnego odpoczynku liczyć od dłuższego wykorzystanego przez pracownika nieprzerwanego wypoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy kadra akademicka może korzystać z kosztów autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można odliczyć alimenty od dochodu członka rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy należy amortyzować aplikację, która nie jest wykorzystywana w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy prezent wręczony osobie fizycznej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy inwestor musi zgłosić u starosty projekt przyłącza wod-kan.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy faktury za usługi biegłego sądowego na rzecz policji powinny zawierać słowa "metoda kasowa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy lekarzom lub pielęgniarkom należy zakupić odzież roboczą czy można wypłacić za nią ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy lekarz w trakcie dyżuru stacjonarnego w danym oddziale może pełnić jednocześnie dyżur telefoniczny w innym oddziale?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy laboratorium może niszczyć oryginały zleceń lekarskich i przechowywać tylko ich skany?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy można ubiegać się o pomoc na odbudowę domu w formie zasiłku celowego zgodnie z art. 40 ust. 2,3 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy do składu rodziny należy doliczyć męża wnioskodawczyni ubiegającej się o świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej powinien publikować informacje finansowe na stronie BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy dodatek do wynagrodzenia należy się ratownikom medycznym niezależnie od formy zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

W jakim terminie należy się świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy projektant ma obowiązek dokonać adaptacji projektu typowego także na rysunkach instalacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak przyznawać nagrodę jubileuszową dla dyrektora instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Do której grupy sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zaliczyć prasę drukarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy inwestor musi posiadać dla brakującej części działki prawo własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy osoba sprawująca opiekę, uprawniona do emerytury z ZUS, może pobierać świadczenie pielęgnacyjne na syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy osoba pełnoletnia ma prawo do świadczeń z FA, jeżeli członek rodziny mieszka i przebywa za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jakie świadczenia należy wypłacić nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasa po przeniesieniu w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Od jakiego miesiąca nastąpi utrata prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy dochód ze stażu należy uwzględnić jako dochód uzyskany przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy składki społeczne finansowane w części przez ubezpieczonego stanowią w 2017 przychód zleceniobiorcy ?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Na czym polega obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy wydać decyzję uchylającą prawo do zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny i świadczenie rodzicielskie zostały nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy prefabrykowana stacja elektroenergetyczna rozdzielcza nie będzie wymagała pozwolenia na budowę ani zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jaką należy wydać decyzję w sprawie wniosku o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Na jakich kontach należy rozliczyć VAT najpierw odliczony a potem zwrócony?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób i kiedy należy wykazywać faktury eksportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie elementy mają znaczenie dla obliczenia proporcji w VAT w działalności spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zmiana prewspółczynnika powoduje konieczność korekty kwoty środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy potwierdzeniem nabycia stażu pracy w służbie bhp może być oświadczenie innego pracownika służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wycenę świadectwa pochodzenia energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy odpis z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na niepełny miesiąc przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Kierowca z jakimi uprawnieniami może przewozić butle z helem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pielęgniarka jest uprawniona do przeprowadzenia badań spirometrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne