Questions and answers

Czy przed rozpoczęciem eksploatacji wagopakowarki należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych powiniwn nowelizować organ prowadzący, czy dyrektor szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy spadkobiercy w zeznaniu podatkowym powinni wykazać wartość ustaloną przez biegłego, czy faktycznie otrzymaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy starosta prowadzi obecnie postępowania w zakresie przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy uczniowie szkoły podstawowej, realizujący edukację domową, powinni zdawać egzaminy semestralne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy urlopu na żądanie należy udzielić z puli urlopu bieżącego czy zaległego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy w umowie zlecenia można zawrzeć zapis, że strony ograniczają odpowiedzialność zleceniobiorcy do 5 tysięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Do jakiej grupy sprzętu należy zaklasyfikować powerbank i pendrive?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy zaświadczeniem lekarskim, a orzeczeniem lekarskim ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać terapeuta dla dzieci i młodzieży w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jakie podatki dochodowe obciążają kupującego w związku z kupnem mieszkania od dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie przepisy obowiązują aktualnie w zakresie wysokości stawek za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie wymagania musi spełniać nowy podwykonawca, który rozpoczyna wykonywanie przedmiotu zamówienia w toku realizacji umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jak należy obliczyć, czy nauczycielkom należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy obniżyć wymiar godzin nauczycielowi, który będzie miał powierzone stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak ośrodek powinien dochodzić zwrotu wydatków, czy na podstawie art. 96 ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy naliczyć odsetki od nieterminowego uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć nadwykonania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy należy pomniejszyć rezerwę celową w związku z ustanowieniem hipoteki na nieruchomości mieszkalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Chudzik Mariusz | Aktualne

Kto powinien wszcząć postępowanie w sprawie odtworzenia rowu melioracyjnego na prywatnej działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

W jakim czasie należy dokonać odbioru maszyn i stanowisk po remontach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

W jakim terminie nastąpi zmiana wymiaru pensum doradców zawodowych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jakim terminie pracownik socjalny może wykorzystać dodatkowy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób najlepiej uregulować kwestię przyznawania premii dla pracowników niepedagogicznych szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy przenieść nauczyciela z innej placówki i jednocześnie zwiększyć mu wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób powinien zostać wykorzystany przez pracownika urlop wyliczony przez pracodawcę w wymiarze: 3,32 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wykonaną ekspozycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób ustalić ilość godzin ponadwymiarowych do wypłaty nauczyciela logopedii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy biuro rachunkowe może żądać od kontrahenta umów dotyczących wynajmowanych lokali w celu rozliczenia PIT28?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy budowa stawu - urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - o powierzchni poniżej 500 m2 wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy czasowe odwodnienie wykopu budowlanego wymaga pozwolenia wodnoprawnego czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy dofinansowanie na doposażenie stanowisk pracy podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy drogi polne podlegają podatkowi od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pomniejszany za nieobecności w pracy podlega zwolnieniu z oskładkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy istnieją wymagania dotyczące wieku pracownika sklepu wykonującego obowiązki przy obrocie fajerwerkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy jednostka może stosować uproszczenia w ewidencji materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne