Court jurisprudences

III SA/Kr 17/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2007599 - postanowienie z dnia 16 marca 2016 r.

III SA/Kr 31/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2007631 - postanowienie z dnia 16 marca 2016 r.

III SA/Lu 65/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2012175 - postanowienie z dnia 16 marca 2016 r.

III SA/Lu 67/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2012188 - postanowienie z dnia 16 marca 2016 r.

III SA/Łd 111/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2012450 - postanowienie z dnia 16 marca 2016 r.

III SA/Łd 374/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2012537 - postanowienie z dnia 16 marca 2016 r.

III SA/Łd 42/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2012567 - postanowienie z dnia 16 marca 2016 r.

III SA/Łd 806/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2019344 - postanowienie z dnia 16 marca 2016 r.

III SA/Po 55/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2012275 - postanowienie z dnia 16 marca 2016 r.