Zwolnienie Stowarzyszenia Autorów, Kompozytorów i Wydawców "ZAIKS" od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1... - M.P.1958.18.117 - OpenLEX

Zwolnienie Stowarzyszenia Autorów, Kompozytorów i Wydawców "ZAIKS" od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.

Monitor Polski

M.P.1958.18.117

Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 marca 1958 r.
w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia Autorów, Kompozytorów i Wydawców "ZAIKS" od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym (Dz. U. z 1949 r. Nr 41, poz. 294 oraz z 1950 r. Nr 44, poz. 402) zarządza się, co następuje:
Zwalnia się Stowarzyszenie Autorów, Kompozytorów i Wydawców "ZAIKS" od obowiązków wynikających z art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym (Dz. U. z 1949 r. Nr 41, poz. 294 oraz z 1950 r. Nr 44, poz. 402).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.