Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

Monitor Polski

M.P.2002.30.485

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lipca 2002 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 czerwca 2002 r.
o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach,
2)
siedemnaście stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie,
3)
cztery stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku,
4)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie,
5)
trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu,
6)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Iławie,
7)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach,
9)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim,
10)
trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie,
11)
cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Słupsku,
12)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu,
13)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tychach,
14)
osiem stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
15)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
16)
trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie,
17)
cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.