Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o ustanowieniu Wspólnej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej, handlowej, naukowej i technicznej, podpisaną w Algierze dnia 25 listopada 2017 r.

Monitor Polski

M.P.2019.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o ustanowieniu Wspólnej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej, handlowej, naukowej i technicznej, podpisaną w Algierze dnia 25 listopada 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 lutego 2018 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o ustanowieniu Wspólnej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej, handlowej, naukowej i technicznej, podpisaną w Algierze dnia 25 listopada 2017 r.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 1 października 2018 r.