Monitor Polski

M.P.2017.241

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 marca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy obronnej, podpisaną w Bratysławie dnia 16 maja 2014 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów dnia 28 lipca 2014 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy obronnej, podpisaną w Bratysławie dnia 16 maja 2014 r.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 14 sierpnia 2014 r.