Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o transporcie... - M.P.2016.552 - OpenLEX

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o transporcie morskim, podpisaną w Warszawie dnia 20 maja 2015 r.

Monitor Polski

M.P.2016.552

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 sierpnia 2016 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o transporcie morskim, podpisaną w Warszawie dnia 20 maja 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów dnia 8 września 2015 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o transporcie morskim.
Umowa została podpisana w Warszawie dnia 20 maja 2015 r.

Umowa weszła w życie dnia 22 października 2015 r. 1

1 Oświadczenie rządowe zmienione przez obwieszczenie z dnia 25 lipca 2016 r. o sprostowaniu błędu(M.P.2016.771).