Monitor Polski

M.P.2016.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 2016 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych, podpisaną w Warszawie dnia 28 października 2014 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 lutego 2015 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych, podpisaną w Warszawie dnia 28 października 2014 r.
Zgodnie z art. X ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 1 lutego 2016 r.