Monitor Polski

M.P.2014.1215

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2014 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Krakowie dnia 14 marca 2014 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 lutego 2014 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej, poprzez podpisanie.
Umowa została podpisana w Krakowie dnia 14 marca 2014 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 wymienionej umowy weszła ona w życie dnia 1 grudnia 2014 r.