Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny, podpisaną w Jerozolimie dnia 11 września 2006 r.

Monitor Polski

M.P.2010.36.506

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2010 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny, podpisaną w Jerozolimie dnia 11 września 2006 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 9 czerwca 2009 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny, podpisaną w Jerozolimie dnia 11 września 2006 r.
Zgodnie z artykułem 10 ustęp 1 umowy zostały spełnione przewidziane w tym artykule wewnętrzne procedury prawne niezbędne dla wejścia umowy w życie, co zostało potwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych.

Stosownie do ww. artykułu, umowa weszła w życie z dniem otrzymania późniejszej z not dyplomatycznych, tj. dnia 10 lipca 2009 r.