Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 13 marca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu przejścia granicznego Zgorzelec-Gorlitz (Most Staromiejski).

Monitor Polski

M.P.2002.31.496

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2002 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 kwietnia 2002 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 13 marca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu przejścia granicznego Zgorzelec - Görlitz (Most Staromiejski).

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 26 lutego 2002 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu przejścia granicznego Zgorzelec - Görlitz (Most Staromiejski), poprzez wymianę not.
Porozumienie weszło w życie w dniu 13 marca 2002 r.