Monitor Polski

M.P.2017.921

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy w dziedzinie nauk medycznych i ochrony zdrowia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar, podpisanym w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 lipca 2017 r. zatwierdziła Porozumienie o współpracy w dziedzinie nauk medycznych i ochrony zdrowia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar, podpisane w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 porozumienia weszło ono w życie z dniem otrzymania późniejszej noty dyplomatycznej, tj. dnia 17 sierpnia 2017 r.