Monitor Polski

M.P.2018.669

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 8 maja 2018 r. zatwierdziła Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 porozumienia weszło ono w życie dnia 1 czerwca 2018 r.