Monitor Polski

M.P.2017.581

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, podpisanym w Paryżu dnia 19 kwietnia 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 kwietnia 2017 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, przez podpisanie.
Porozumienie zostało podpisane w Paryżu dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z pkt X porozumienia weszło ono w życie z dniem podpisania.

Załącznik do przedmiotowego porozumienia jest dostępny w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.