Monitor Polski

M.P.2017.332

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisanym w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 listopada 2016 r. zatwierdziła Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisane w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 porozumienia weszło ono w życie dnia 11 lutego 2017 r.