Monitor Polski

M.P.2018.379

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 grudnia 2017 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii, poprzez podpisanie.
Memorandum of Understanding zostało podpisane przez ostatnią ze stron w dniu 20 grudnia 2017 r.

Zgodnie z artykułem 12 Memorandum of Understanding weszło ono w życie w dniu 21 grudnia 2017 r.