Monitor Polski

M.P.2018.1069

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy obronnej, podpisanym w Warszawie dnia 21 marca 2012 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów dnia 6 lipca 2012 r. zatwierdziła Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy obronnej, podpisane w Warszawie dnia 21 marca 2012 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 memorandum o porozumieniu weszło ono w życie dnia 19 września 2014 r.