Monitor Polski

M.P.1955.123.1609

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1955 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKUPU
z dnia 13 października 1955 r.
w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).

Na podstawie § 55 ust. 2 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1954 r. Nr 28, poz. 109 oraz z 1955 r. Nr 24, poz. 147 i Nr 31, poz. 187) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się na okres do dnia 15 lipca 1956 r. na. terenie powiatów:
1) radomszczańskiego w województwie łódzkim,
2) nowomiejskiego w województwie olsztyńskim,
3) ostrowskiego w województwie poznańskim,
4) wolsztyńskiego w województwie poznańskim,
5) brzozowskiego w województwie rzeszowskim,
6) jasielskiego w województwie rzeszowskim,
7) przasnyskiego w województwie warszawskim,
8) górowskiego w województwie wrocławskim,
9) iłżeckiego w województwie kieleckim,
10) włoszczowskiego w województwie kieleckim,
11) łowickiego w województwie łódzkim,
12) łaskiego w województwie łódzkim,
13) łódzkiego w województwie łódzkim,
14) bartoszyckiego w województwie olsztyńskim,
15) sycowskiego w województwie wrocławskim,
16) kartuskiego w województwie gdańskim,
17) wieluńskiego w województwie łódzkim,
18) gliwickiego w województwie stalinogrodzkim,
19) lublinieckiego w województwie stalinogrodzkim,
20) pszczyńskiego w województwie stalinogrodzkim,
21) tarnogórskiego w województwie stainogrodzkim,
22) tyskiego w województwie stalinogrodzkim,
23) wodzisławskiego w województwie stalinogrodzkim,
24) nowosądeckiego w województwie krakowskim,
25) raciborskiego w województwie opolskim,
26) gostyńskiego w województwie poznańskim,
27) krośnieńskiego w województwie rzeszowskim,
28) leskiego w województwie rzeszowskim,
29) trzebnickiego w województwie wrocławskim,
30) sulechowskiego w województwie zielonogórskim

w stosunku do gospodarstw, które obowiązek dostawy zbóż wykonały w całości, obowiązek uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek), ustalony uchwałą nr 283 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż oraz cen za zboże, pochodzące z tytułu opłat za przemiał gospodarczy i wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych (Monitor Polski Nr A-56, poz. 761), oraz obowiązek odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów), ustalony zarządzeniem Ministra Skupu z dnia 13 lipca 1954 r. w sprawie przemiału gospodarczego zbóż (Monitor Polski Nr A-69, poz. 869).

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą:
1) co do powiatów wymienionych w § 1 pkt 1-8 - od dnia 27 września 1955 r.,
2) co do powiatów wymienionych w § 1 pkt 9-15 - od dnia 29 września 1955 r.,
3) co do powiatów wymienionych w § 1 pkt 18-23 - od dnia 1 października 1955 r.,
4) co do powiatów wymienionych w § 1 pkt 24-30 - od dnia 4 października 1955 r.