Monitor Polski

M.P.1954.A-11.283

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKUPU
z dnia 2 stycznia 1954 r.
w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz państwa (odsypów).

Na podstawie § 33 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1952 r. Nr 32, poz. 217 oraz z 1953 r. Nr 33, poz. 138 i Nr 45, poz. 218) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się na okres do dnia 15 lipca 1954 r. na terenie powiatów:
1) leszczyńskiego w województwie poznańskim,
2) szamotulskiego w województwie poznańskim,
3) gostyńskiego w województwie poznańskim,
4) rawskiego w województwie łódzkim,
5) sierpeckiego w województwie warszawskim,
6) krotoszyńskiego w województwie poznańskim,
7) łowickiego w województwie łódzkim,
8) pułtuskiego w województwie warszawskim,
9) kościańskiego w województwie poznańskim,
10) rawickiego w województwie poznańskim,
11) międzychodzkiego w województwie poznańskim,
12) nowotomyskiego w województwie poznańskim,
13) grójeckiego w województwie warszawskim,
14) tureckiego w województwie poznańskim,
15) obornickiego w województwie poznańskim,
16) wolsztyńskiego w województwie poznańskim,
17) łęczyckiego w województwie łódzkim,
18) gostynińskiego w województwie warszawskim,
19) płońskiego w województwie warszawskim,
20) średzkiego w województwie poznańskim,
21) ostrowskiego w województwie poznańskim,
22) kolskiego w województwie poznańskim,
23) kutnowskiego w województwie łódzkim,
24) sieradzkiego w województwie łódzkim

w stosunku do gospodarstw, które obowiązek dostawy zbóż wykonały w całości, obowiązek uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek), ustalony zarządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 19 września 1951 r. w sprawie wysokości opłat za przemiał gospodarczy oraz w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-89, poz. 1228 i Nr A-96, poz. 1341 oraz z 1952 r. Nr A-38, poz. 560 i Nr A-85, poz. 1347), oraz obowiązek odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz państwa (odsypów), ustalony rozporządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 grudnia 1949 r. w sprawie odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz państwa (Dz. U. z 1950 r. Nr 2, poz. 8 i Nr 28, poz. 263).

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą:
1) co do powiatu leszczyńskiego w województwie poznańskim - od dnia 3 grudnia 1953 r.,
2) co do powiatów: szamotulskiego i gostyńskiego w województwie poznańskim oraz rawskiego w województwie łódzkim - od dnia 5 grudnia 1953 r.,
3) co do powiatów: sierpeckiego w województwie warszawskim, krotoszyńskiego w województwie poznańskim oraz łowickiego w województwie łódzkim - od dnia 9 grudnia 1953 r.,
4) co do powiatów pułtuskiego w województwie warszawskim oraz kościańskiego w województwie poznańskim - od dnia 11 grudnia 1953 r.,
5) co do powiatu rawickiego w województwie poznańskim - od dnia 13 grudnia 1953 r.,
6) co do powiatów międzychodzkiego i nowotomyskiego w województwie poznańskim - od dnia 15 grudnia 1953 r.,
7) co do powiatów grójeckiego w województwie warszawskim oraz tureckiego w województwie poznańskim - od dnia 16 grudnia 1953 r.,
8) co do powiatu obornickiego w województwie poznańskim - od dnia 18 grudnia 1953 r.,
9) co do powiatów wolsztyńskiego w województwie poznańskim oraz łęczyckiego w województwie łódzkim - od dnia 19 grudnia 1953 r.,
10) co do powiatów gostynińskiego i płońskiego w województwie warszawskim, średzkiego, ostrowskiego i kolskiego w województwie poznańskim oraz kutnowskiego w województwie łódzkim - od dnia 20 grudnia 1953 r.,
11) co do powiatu sieradzkiego w województwie łódzkim - od dnia 22 grudnia 1953 r.