§ 2. - Zmiany w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1996.84.738

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 grudnia 1996 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.