§ 2. - Zmiany w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2019.851

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 września 2019 r.
§  2. 
Powołuje się:
1)
Łukasza Hartmana - sędziego Sądu Rejonowego w Zgorzelcu do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy;
2)
Rafała Skrzypczaka - sędziego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
3)
Bogusława Łoja - sędziego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
4)
Jerzego Nowaka - sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
5)
Wojciecha Górniaka - sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
6)
Tomasza Artura Holeniewskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
7)
Pawła Dominika Cetnarowskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Limanowej do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu;
8)
Jarosława Zenona Wiczkowskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Grójcu do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu;
9)
Alinę Witkowską - sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni (w stanie spoczynku) do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku;
10)
Marka Tusińskiego - sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie (w stanie spoczynku) do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie.