Zmiany w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2019.851

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 161/2019 PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 171 § 1 pkt 1 w związku z art. 170 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa:
1)
sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Dagmary Ewy Kruzel w Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy;
2)
sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Lidii Iwanowskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
3)
sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Izabeli Świetlickiej w Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
4)
sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Małgorzaty Budrewicz-Macholak w Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
5)
sędziego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Grażyny Śliwy w Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
6)
sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Mirosława Iwanowskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
7)
sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie Macieja Shulza w Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II;
8)
sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni Ilony Katarzyny Rudek w Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku.
Powołuje się:
1)
Łukasza Hartmana - sędziego Sądu Rejonowego w Zgorzelcu do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy;
2)
Rafała Skrzypczaka - sędziego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
3)
Bogusława Łoja - sędziego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
4)
Jerzego Nowaka - sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
5)
Wojciecha Górniaka - sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
6)
Tomasza Artura Holeniewskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
7)
Pawła Dominika Cetnarowskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Limanowej do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu;
8)
Jarosława Zenona Wiczkowskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Grójcu do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu;
9)
Alinę Witkowską - sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni (w stanie spoczynku) do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku;
10)
Marka Tusińskiego - sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie (w stanie spoczynku) do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.