§ 3. - Zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych. - M.P.1960.76.353 - OpenLEX

§ 3. - Zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych.

Monitor Polski

M.P.1960.76.353

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1960 r.