§ 2. - Zmiana zarządzenia w sprawie Zespołu Eksperckiego do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych.

Monitor Polski

M.P.2022.544

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 maja 2022 r.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.