§ 2. - Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

Monitor Polski

M.P.2016.891

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2016 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.