§ 2. - Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Monitor Polski

M.P.2017.457

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2017 r.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.