Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1999.32.491

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 października 1999 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 października 1999 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów.

Na podstawie art. 161 w związku z art. 147 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), na wniosek Prezesa Rady Ministrów - z dniem 7 października 1999 r. powołuję Pana Marka BIERNACKIEGO w skład Rady Ministrów na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.