[Skład Rady Ministrów] - Art. 147. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.1997.78.483 - OpenLEX

Art. 147. - [Skład Rady Ministrów] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  147.  [Skład Rady Ministrów]
1. 
Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów.
2. 
W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów.
3. 
Prezes i wiceprezes Rady Ministrów mogą pełnić także funkcję ministra.
4. 
W skład Rady Ministrów mogą być ponadto powoływani przewodniczący określonych w ustawach komitetów.