Monitor Polski

M.P.1998.45.637

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 grudnia 1998 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów.

Na podstawie art. 161 w związku z art. 147 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), na wniosek Prezesa Rady Ministrów - z dniem 8 grudnia 1998 r. powołuję Pana Tadeusza SYRYJCZYKA na urząd Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.