Monitor Polski

M.P.2015.1059

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2015 r.

UCHWAŁA
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 15 października 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. poz. 1011, z późn. zm.) w załączniku nr 1 w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku dostarczenia klientowi wartości kolekcjonerskich przesyłką kurierską, do ceny sprzedaży doliczany jest koszt wysyłki, obejmujący jej ubezpieczenie. Aktualny koszt wysyłki dostępny jest na stronie internetowej sklepu. Pocztą kurierską dostarczane są wartości kolekcjonerskie, objęte zamówieniami, których wartość nie przekracza 20 000 zł brutto.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.